Brněnské vokruch vokolo Štatlu

X. ročník

START

CÍL

JOHNNYHO PROTISMĚRNÝ POCHOD

OD TONDY

OD JARKA

OD LUKHASE

článek z Rovnosti