Brněnské vokruch vokolo Štatlu - X. ročník - cíl v Modřicích