Trasa dálkového pochodu Brněnské vokruch vokolo Štatlu ... aneb 100 kiláků za den
Základní trasa BVVŠ (varianta Bahno, tj. pohodlný měkký terén, nikoliv tvrdý Asfalt) je černá. Trasa Rh+ je šedá, trasa Rh++ přes vrchol Nad Střelčím a přes Adamov má navíc tmavě šedý úsek. Zvýrazněné jsou vrcholy Brněnské výškovnice a umístění příslušných vrcholových knih.