Pokořitelé Brna aktualizováni zde. Je vás nových docela dost, zvlášť v kategorii Rh++. Kdo přibude příště? ∴ Více na stránce Nejnovější zprávy.
Nejnovější zprávy
26. ROČNÍK
CSUT
Proběhlé pochody 26. ročníku
Pokořitelé
Brna
bvvs[@]vyskovnice[.]cz

Motivace

Akce je určena především těm, kteří si chtějí prověřit své fyzické i duševní schopnosti. Tyto předpoklady výrazně podporuje i soutěživý duch účastníků, přestože se nejedná o závod. Úspěšným účastníkem je jak rychloběžec, který trasu zvládne za 12 hodin, stejně jako pohodář, který si ji vychutnává po celých 24 hodin (ovšem tuto časovou mez už nesmí překročit – viz pravidla). Celkem by se důvody, proč se na tuto cestu vydat, daly shrnout následovně:

... a pro vysokoškoláky (a jejich vyučující)

přičemž

Mimo to:

BVVŠ pořádá

za podpory

Partneři BVVŠ: